قطاری شهری قم - پایگاه خبری شهر بیست
دو درخواست شهردار قم از وزیر کشور 21 اسفند 1399

دو درخواست شهردار قم از وزیر کشور

شهردار قم با مطرح کردن دو درخواست از وزیر کشور، گفت: تکمیل قطار شهری نیاز به کمک‌های ملی دارد و با توجه به اینکه کارفرما وزارت کشور است، موضوع افزایش قیمت‌ها و تأمین قطعات نیازمند کمک‌های ملی و حمایت دولت است.