قصه کشاورز و خروس - پایگاه خبری شهر بیست
راهیابی قصه‌گوی قمی به جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی 29 آذر 1398

راهیابی قصه‌گوی قمی به جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

شهر بیست/ محسن کریمی با روایت قصه «کشاورز و خروس» به گویش قمی به مرحله کشوری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی رسید.