قصه های بومی و محلی - پایگاه خبری شهر بیست
شناسایی ۳۳ قصه‌گو در روستاهای قم 15 تیر 1400

شناسایی ۳۳ قصه‌گو در روستاهای قم

واحد سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم جهت شناسایی قصه‌های بومی‌محلی و قصه‌گویان پدربزرگ و مادربزرگ به ۲۹ روستای قم سفر کرد و تعداد ۵۰ قصه از ۳۳ قصه‌گو جمع‌آوری کرد.