قصه رنگ و رنج - پایگاه خبری شهر بیست
قصه رنگ و رنج 10 مهر 1398

قصه رنگ و رنج

قصه رنگ و رنج، قصه مردمانی است که دست‌هایشان تابلویی از تلاش برای حفظ یک میراث تاریخی است.