قربانی کرم - پایگاه خبری شهر بیست
پذیرایی از ۱۷ هزار زائر غیر ایرانی در قرارگاه مردمی اربعین قم 18 مهر 1398

پذیرایی از ۱۷ هزار زائر غیر ایرانی در قرارگاه مردمی اربعین قم

شهر بیست/ مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم گفت: در چهار روز نخست فعالیت این قرارگاه بیش از ۱۷ هزار زائر غیرایرانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، ایرلند و فرانسه میزبانی شدند.