قرآن سوزی - پایگاه خبری شهر بیست
اهانت به قرآن توهین به انبیاست 17 شهریور 1399
یادداشت/ مرتضی نجفی قدسی

اهانت به قرآن توهین به انبیاست

شهر بیست/ بهترین توصیف‌ها از حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر انبیاء(ع) در قرآن کریم آمده است، لذا اهانت به قرآن در برخی کشورهای به ظاهر متمدن اروپایی، توهین به همه انبیاء محسوب می‌شود.