قرآن سر گرفتن - پایگاه خبری شهر بیست
ره‌آورد شب قدر 21 اردیبهشت 1399
یادداشت/ مرتضی نجفی قدسی

ره‌آورد شب قدر

شهر بیست/ «قدر» به معنای تقدیر و اندازه‌گیری است و در شب قدر انسان باید علاوه بر اعمال عبادی، ساعتی به تفکر بیندیشد بلکه هندسه وجودی خود را بشناسد و خود را ارزان نفروشد.