قبرستان نو - پایگاه خبری شهر بیست
سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم 09 مرداد 1400

سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم

مرتضی نجفی قدسی طی یادداشتی در خصوص سوزاندن پایه درختان توسط خادم متخلف قبرستان نو و لزوم توجه اداره اوقاف و شهرداری نسبت به این مسئله هشدار داد.