قاضی - پایگاه خبری شهر بیست
زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست 01 آبان 1398
آیت الله شبیری زنجانی:

زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست

شهر بیست/ این مرجع تقلید با اشاره به برخی از اخباری که درباره برخورد قضات با مردم به ایشان رسیده، گفت: گاهی شنیده می‌شود که برخی از قضات برای خود، شأن و جایگاه خاصی قائل شده و با مردم از سر استعلاء(برتری) برخورد می‌کنند. اگر چنین مواردی وجود دارد باید به آن رسیدگی شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که مراجعه کننده از حضور در محضر قاضی احساس آرامش کند.