فیلم کوتاه برسد به دست سینا - پایگاه خبری شهر بیست
«برسد به دست سینا» روی میز تدوین رفت 12 خرداد 1400

«برسد به دست سینا» روی میز تدوین رفت

فیلم کوتاه داستانی «برسد به دست سینا» که با موضوع خانواده از سوی حوزه هنری قم تولید شده، به مرحله تدوین و صداگذاری رسید.