فیلم های جشنواره نماز و نیایش - پایگاه خبری شهر بیست
۱۸ فیلم در روز دوم جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم اکران شدند 10 اردیبهشت 1398

۱۸ فیلم در روز دوم جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم اکران شدند

شهر بیست/ در روز دوم جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم، 18 فیلم کوتاه شامل 6 فیلم داستانی، 9 فیلم مستند و 3 پویانمایی به روی پرده رفتند.