فیلم متری شیش و نیم - پایگاه خبری شهر بیست
یک روایت دراماتیک و نفس‌گیر از معضلات زیر پوست شهر 03 اردیبهشت 1398
نگاهی به فیلم سینمایی «متری شیش‌ونیم»؛

یک روایت دراماتیک و نفس‌گیر از معضلات زیر پوست شهر

شهر بیست/ دومین تجربه روستایی را می‌توان ادامه دغدغه‌مندی اجتماعی او در آسیب‌شناسی تبعات معضل اعتیاد در طبقه فرودست اجتماع دانست که این بار رویکردی همه‌جانبه‌تر دارد.

متری شیش و نیمِ روستایی؛ قدمی به پیش یا پس 23 فروردین 1398
شهر بیست گزارش می‌دهد

متری شیش و نیمِ روستایی؛ قدمی به پیش یا پس

شهر بیست/ بعد از موفقیت «ابد و یک روز» سعید روستایی، همه منتظر بودند که ببینند آیا «متری شیش و نیم» در حد و اندازه فیلم اول او ظاهر شده است؟