«عاشقانه‌های دوبازمانده از یک جنایت جنگی» - پایگاه خبری شهر بیست
«عاشقانه‌های دوبازمانده از یک جنایت جنگی» به جشنواره تئاتر میثاق راه یافت 29 دی 1397

«عاشقانه‌های دوبازمانده از یک جنایت جنگی» به جشنواره تئاتر میثاق راه یافت

شهر بیست/ تئاتر «عاشقانه‌های دوبازمانده از یک جنایت جنگی» به کارگردانی مسعود مشعوف به نهمین جشنواره سراسری تئاتر میثاق راه یافت.