ظافت و ضدعفونی بوستان‌های شهر
نظارت مستمر بر نظافت و ضدعفونی بوستان‌های شهر 10 فروردین 1400

نظارت مستمر بر نظافت و ضدعفونی بوستان‌های شهر

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم بر نظارت مستمر بر نظافت و ضدعفونی بوستان‌های شهر تأکید کرد و گفت: با توجه به دستوراتی که ابلاغ‌شده بود، از اسکان مسافرین در قالب چادر در فضای سبز شهر نیز جلوگیری به عمل آمد.