صدر مجوز ساخت مسجد در بوستان هاشمی - پایگاه خبری شهر بیست
صدور مجوز ساخت مسجد در بوستان هاشمی ۰۸ دی ۱۴۰۱

صدور مجوز ساخت مسجد در بوستان هاشمی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم از صدور مجوز ساخت مسجد در بوستان هاشمی با مالکیت شهرداری قم خبر داد.