صادق مختارزاده - پایگاه خبری شهر بیست
غربت «قریب» ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
گزارش «شهر بیست» از غربت پدر طب اطفال ایران در قم؛

غربت «قریب»

شهر بیست/ چهل و پنج سالی می‌شود که قبرستان شیخان، طبیبی را در خود جای داده که روزگارش و مماتش هم آوای نامش شده است.