شرکت مشترک فاوای کلان‌شهرها - پایگاه خبری شهر بیست
شرکت مشترک فاوای کلان‌شهرها ایجاد می‌شود ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

شرکت مشترک فاوای کلان‌شهرها ایجاد می‌شود

بیست‌وششمین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قم برگزار شد.