شبکه بازاریابی تلفیق و هنر - پایگاه خبری شهر بیست
پوشش هنر برای فعالیت شرکت بازاريابی هرمی ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

پوشش هنر برای فعالیت شرکت بازاريابی هرمی

شهر بیست/ فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری متهمی خبر داد که شرکت بازاريابی شبکه‌ای به نام تلفيق و هنر را پوششی برای فعالیت هرمی قرار داده و از مردم کلاهبرداری کرده است.