شاعر نظامی گنجوی - پایگاه خبری شهر بیست
محفل ادبی «صبح اشراق» در قم برگزار شد ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

محفل ادبی «صبح اشراق» در قم برگزار شد

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، محفل ادبی صبح اشراق با نقد آثار فاطمه بختیاری و خوانش اشعار حکیم نظامی گنجوی برگزار شد.