شاعران و نویسندگان جوان قمی - پایگاه خبری شهر بیست
راهیابی آثار شاعران و نویسندگان قمی به بخش نهایی جشنواره جوان سوره ۱۴ آذر ۱۳۹۷

راهیابی آثار شاعران و نویسندگان قمی به بخش نهایی جشنواره جوان سوره

آثار 18 شاعر و نویسنده قمی به بخش نهایی شانزدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره راه‌ یافت.