شاخه - پایگاه خبری شهر بیست
افزایش مشارکت مردم در خدمات شهری از طریق سامانه الکترونیکی «شاخه» ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

افزایش مشارکت مردم در خدمات شهری از طریق سامانه الکترونیکی «شاخه»

شهر بیست/ رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: در راستای ایجاد مشارکت اجتماعی مردمی در ایجاد شهر هوشمند، سامانه شبکه ارتباطی خدمات هوشمند یا به اختصار «شاخه» توسط شهرداری قم راه‌اندازی شد که این سامانه یکی دیگر از کانال‌های ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری به شهروندان است.