سید حسن عادلی - پایگاه خبری شهر بیست
فوت یکی از بیماران تراژدی «کوری» بر اثر سکته قلبی ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

فوت یکی از بیماران تراژدی «کوری» بر اثر سکته قلبی

شهر بیست/ هدایت زندیه یکی از بیماران کلینیک تابان که در تراژدی کوری بینایی چشم خودش را از دست داده بود بر اثر سکته قلبی درگذشت.

اضافه شدن ۳ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم/ جذب دانشجو از اول مهرماه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

اضافه شدن ۳ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم/ جذب دانشجو از اول مهرماه

شهر بیست/ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم، از اضافه شدن سه رشته جدید به مجموعه رشته های دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد و گفت: رشته های دستیاری قلب، دستیاری زنان و دکترای تخصصی مهندسی بافت در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، مجوز گرفته اند که از اول مهر، جذب دانشجو در این رشته ها خواهیم داشت.