سایت شماره ۲ تخمیر مواد آلی - پایگاه خبری شهر بیست
سایت تخمیر مواد آلی پسماندهای شهری قم افتتاح می‌شود ۰۱ بهمن ۱۴۰۱

سایت تخمیر مواد آلی پسماندهای شهری قم افتتاح می‌شود

سایت شماره ۲ تخمیر مواد آلی و توسعه سالن دریافت پسماند شهری شهرداری قم افتتاح می‌شود.