سایت تیوال - پایگاه خبری شهر بیست
«روبینسون و کروزو» در قم به روی صحنه رفت ۲۱ تیر ۱۳۹۸

«روبینسون و کروزو» در قم به روی صحنه رفت

شهر بیست/ نمایش «روبینسون و کروزو» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در خانه نمایش قم به روی صحنه رفت.