ساماندهی وانت بارها - پایگاه خبری شهر بیست
وانت بارها به سمت روزبازارها هدایت می‌شوند/ اجرای طرح ساماندهی وانت‌بارها در سه رینگ ۲۱ مهر ۱۳۹۹

وانت بارها به سمت روزبازارها هدایت می‌شوند/ اجرای طرح ساماندهی وانت‌بارها در سه رینگ

شهر بیست/ معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح ساماندهی وانت‌بارها در سه رینگ، از هدایت وانت‌بارهایی که ساکن قم هستند، به روزبازارها خبر داد.