ساماندهی دست فروشان قم - پایگاه خبری شهر بیست
ساماندهی دست‌فروشان در ۹ روز بازار قم ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

ساماندهی دست‌فروشان در ۹ روز بازار قم

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم از ساماندهی دست‌فروشان با همکاری مناطق هشت‌گانه و اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در ۹ مکان از سطح شهر خبر داد.