ساعت زمین
«ساعت زمین» بهانه‌ای برای توجه به محیط زیست است 07 فروردین 1400

«ساعت زمین» بهانه‌ای برای توجه به محیط زیست است

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: رویداد «ساعت زمین» بهانه‌ای برای جلب توجه مردم به وضعیت محیط زیست و محافظت از زمین است.