رویداد ساعت زمین
«ساعت زمین» بهانه‌ای برای توجه به محیط زیست است 07 فروردین 1400

«ساعت زمین» بهانه‌ای برای توجه به محیط زیست است

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: رویداد «ساعت زمین» بهانه‌ای برای جلب توجه مردم به وضعیت محیط زیست و محافظت از زمین است.