رئیس شورای اطلاع‌رسانی قم
گروه‌های شغلی ۳ و ۴ فعالیت کنند پلمب می‌شوند/ صدور ۳۶۱ فقره جریمه ۲۰۰ هزار تومانی منع تردد شبانه 17 فروردین 1400

گروه‌های شغلی ۳ و ۴ فعالیت کنند پلمب می‌شوند/ صدور ۳۶۱ فقره جریمه ۲۰۰ هزار تومانی منع تردد شبانه

رئیس شورای اطلاع‌رسانی قم با بیان اینکه گروه‌های شغلی ۳ و ۴ حق فعالیت در وضعیت نارنجی ندارند، از صدور ۳۶۱ فقره جریمه ۲۰۰ هزار تومانی منع تردد شبانه در سه روز گذشته در استان خبر داد.