دستگیری جاعلان معاینه فنی
دستگیری جاعلان مدارک معاینه فنی خودرو در قم 07 فروردین 1400

دستگیری جاعلان مدارک معاینه فنی خودرو در قم

دادستان قم با اشاره به دستگیری تعدادی از متهمان که با وعده صدور معاینه فنی جعلی در استان فعالیت می‌کردند، گفت: استفاده کنندگان از این مدارک فنی دستگیر و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.