خدمات سپاه قم - پایگاه خبری شهر بیست
تشریح عملکرد سپاه قم در روزهای کرونایی/ از ورود یگان پدافند جنگ نوین تا همکاری با کادر درمانی 15 شهریور 1399

تشریح عملکرد سپاه قم در روزهای کرونایی/ از ورود یگان پدافند جنگ نوین تا همکاری با کادر درمانی

شهر بیست/ معاون سپاه قم به تشریح علمکرد سپاه در ایام شیوع بیماری کرونا در قم پرداخت و گفت: در این مدت شاهد توسعه تفکر بسیجی بودیم، خیلی از افراد بسیجی نبودند اما با شیوع کرونا به عضویت گروه‌های جهادی درآمدند و در قالب نیروهای بسیجی برای مقابله با کرونا به فعالیت پرداختند.