خدمات دندانپزشکی - پایگاه خبری شهر بیست
ارائه تخفیف ۷۰ درصدی خدمات دندان‌پزشکی در مراکز بهداشت قم 23 فروردین 1400

ارائه تخفیف ۷۰ درصدی خدمات دندان‌پزشکی در مراکز بهداشت قم

رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم گفت: خدمات دندان‌پزشکی در مراکز بهداشتی استان به چهار گروه هدف با تخفیف ۷۰ درصدی صورت می‌گیرد.