خدمات الکترونیکی - پایگاه خبری شهر بیست
توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری قم/ مراجعات حضوری نصف شد 10 خرداد 1400

توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری قم/ مراجعات حضوری نصف شد

رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم از توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش ۴۸ درصدی حضور شهروندان در مراحل ابتدای ثبت درخواست پروانه ساختمانی خبر داد و گفت: از شهریور سال ۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۶ درصد درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک در سامانه ثبت‌شده است.