خانواده زندانیان - پایگاه خبری شهر بیست
آزادی ۳۲ زندانی به همت انجمن حمایت از زندانیان قم 17 دی 1399

آزادی ۳۲ زندانی به همت انجمن حمایت از زندانیان قم

شهر بیست/ دادستان قم عمومی و انقلاب قم با تأکید بر ضرورت حمایت اجتماعی و معیشتی از خانواده‌ زندانیان، گفت: در حال حاضر تعداد ۶۷۵ خانواده درقم تحت پوشش کمیته امداد و انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند.