خانواده اهداکننده عضو - پایگاه خبری شهر بیست
اهدای مدال افتخار به دو خانواده اهدا کننده عضو در قم 14 آبان 1398

اهدای مدال افتخار به دو خانواده اهدا کننده عضو در قم

شهر بیست/ همزمان با اختتامیه دوره آموزش تخصصی و مدیریتی فراهم آوری اعضای پیوند استان قم، از دو خانواده اهداکننده عضو در استان قم تجلیل شد.