حوزه و مرعیت - پایگاه خبری شهر بیست
تفسیر قرآن نیازمند نوآوری است نه تکرار مکررات ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیت الله سبحانی:

تفسیر قرآن نیازمند نوآوری است نه تکرار مکررات

شهر بیست/ این مرجع تقلید شیعه گفت: از کسانی که دستی بر قلم دارند می خواهم که در تدوین تفاسیر قرآن نوآوری داشته باشند و از تکرار مکررات پرهیز کنند.