حمل و نقل محله محور - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی محله‌محور در قم ۲۹ تیر ۱۴۰۰

اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی محله‌محور در قم

مدیرکل حمل‌ونقل و امور ترافیک شهرداری قم با تأکید بر تغییر نگرش اساسی در مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهر قم گفت: اجرای پروژه‌های حمل‌ونقلی محله‌محور و اولویت‌دهی به عابرین پیاده یکی از نکات مهم پروژه‌های حمل‌ونقلی در شهر قم بوده است.