حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی - پایگاه خبری شهر بیست
قمی‌ها تخریب عرصه‌های ملی را به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

قمی‌ها تخریب عرصه‌های ملی را به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند

معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: در بحث حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی از مردم شریف استان درخواست داریم که به محض رؤیت حریق یا تخریب عرصه‌های ملی با سامانه ۱۵۰۴ یا ۱۳۹ ارتباط گرفته و یا اگر با مقامات محلی در ارتباط هستند این افراد را در جریان قرار دهند.