حسن یوسف - پایگاه خبری شهر بیست
همسفر با گل‌ها/ حکایت اتوبوس سبز آقای مروتی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

همسفر با گل‌ها/ حکایت اتوبوس سبز آقای مروتی

اتوبوس سبز حکایت سرزندگی و نشاط مردی است که هر روز همسفری با گل‌ها را به مردم قم هدیه می‌کند.