حسن بشتاب - پایگاه خبری شهر بیست
چهل‌وچهارمین محفل طنز قمپز برگزار شد ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
با حضور علیرضا لبش

چهل‌وچهارمین محفل طنز قمپز برگزار شد

شهر بیست/ چهل‌وچهارمین محفل طنز قمپز با موضوع محیط زیست، طبیعت و حیات وحش برگزار شد.