جواد تفرجی
بستری ۲۵ کودک با علائم کرونا در بیمارستان کودکان قم 18 فروردین 1400

بستری ۲۵ کودک با علائم کرونا در بیمارستان کودکان قم

رئیس بیمارستان حضرت معصومه(س) گفت: طی دو روز گذشته شاهد افزایش میزان بستری کودکان بیمار با علائم کرونا در بیمارستان هستیم به گونه‌ای که در حال حاضر ۲۵ نفر از کودکان بستری شدند.