تولد نخستین نوزاد در مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی قم - پایگاه خبری شهر بیست
تولد نخستین نوزاد حاصل از تلقیح تخمک و اسپرم فریز شده در قم ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

تولد نخستین نوزاد حاصل از تلقیح تخمک و اسپرم فریز شده در قم

شهر بیست/ نخستین نوزاد حاصل از تلقیح تخمک و اسپرم فریز شده در مرکز ناباروری ریحانه قم به دنیا آمد.

تولد نخستین نوزاد مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی قم ۰۳ آذر ۱۳۹۷

تولد نخستین نوزاد مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی قم

نخستین نوزاد مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی قم، امروز متولد شد و اشک شوق را به چشمان مادر و پدر نوزاد و پزشکان آورد.