توصیه های آیت الله وحید
توصیه‌های آیت‌الله وحید خراسانی در آستانه نیمه شعبان 07 فروردین 1400

توصیه‌های آیت‌الله وحید خراسانی در آستانه نیمه شعبان

آیت‌الله وحید خراسانی با بیان اینکه ابواب رحمت خداوند در شب نیمه شعبان بر روی بندگان باز است، گفت: همه مردم، قرآن را هر روز، آن چه میّسر است برای حفظ امام زمان(عج) قرائت کنند، این دستور را ترک نکنند. همچنین در هرجایی از این عالم، رأس ساعت یازده شب نیمۀ شعبان، دعای الهی عظم البلاء بخوانند و یک سوره حمد به مادر گرامی ایشان هدیه کنند.