توسعه متوازن شهر - پایگاه خبری شهر بیست
ضرورت توسعه متوازن شهر/ برخی مناطق قم از کمبود فضاهای فرهنگی رنج می‌برند ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

ضرورت توسعه متوازن شهر/ برخی مناطق قم از کمبود فضاهای فرهنگی رنج می‌برند

استاندار قم با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن فضاهای فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و گفت: بافت قدیم و مناطق کمتر برخوردار شهر از کمبود فضای فرهنگی و ورزشی مناسب رنج می‌برند.