توسعه خطوط اتوبوسرانی - پایگاه خبری شهر بیست
سهم کمتر از ۱۰ درصدی اتوبوس از سفرهای شهری قم ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

سهم کمتر از ۱۰ درصدی اتوبوس از سفرهای شهری قم

شهردار قم با بیان اینکه سهم ۱۸ درصدی ناوگان عمومی از سفرهای شهری به زیر ۱۰ درصد رسیده است گفت: توسعه خطوط اتوبوسرانی و استفاده بیشتر از این ناوگان از الزامات مهم قانون هوای پاک است.