توسعه بوستان - پایگاه خبری شهر بیست
توسعه بوستان‌های تخصصی بانوان در شهر قم ۲۸ مهر ۱۴۰۰

توسعه بوستان‌های تخصصی بانوان در شهر قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: مدیریت شهری افزایش فضاهای تخصصی و ویژه بانوان را به طور جد پیگیری کرده و ایجاد بوستان‌های بانوان جزو اولویت‌های مدیریت شهری بوده است.