توسعه آرامستان - پایگاه خبری شهر بیست
توسعه آرامستان‌ها با شیوع کرونا ۲۰ تیر ۱۴۰۰

توسعه آرامستان‌ها با شیوع کرونا

مدیرعامل سازمان آرمستان‌های شهرداری قم گفت: شاید توسعه آرامستان‌ها آخرین مطالبه مردم و مسئولان باشد اما شرایط ایجادشده در کشور و جهان، توسعه آرامستان‌ها را نیز تسریع کرده است.