تفاهم‌نامه میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
تبدیل مقابر گنبد سبز به محل فعالیت‌های فرهنگی و هنری 03 تیر 1400

تبدیل مقابر گنبد سبز به محل فعالیت‌های فرهنگی و هنری

سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، تفاهم‌نامه مشترک امضا کردند و مقابر گنبد سبز به محل فعالیت‌های فرهنگی و هنری تبدیل خواهد شد.