تعیین جنسیت جنین - پایگاه خبری شهر بیست
افزایش امید به تولد نوزاد سالم/ موفقیت در تعیین جنسیت و سلامت جنین 06 مرداد 1398

افزایش امید به تولد نوزاد سالم/ موفقیت در تعیین جنسیت و سلامت جنین

شهر بیست/ یک جنین شناس جوان قمی در سخت‌ترین شرایط تحریم توانست تکنیک علمی آزمایش (پی جی دی) را اجرا و روزنه امیدی را برای تولد نوزادان سالم در کشور باز کند.