برون سپاری
اجرای طرح برون‌سپاری کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری در قم 17 فروردین 1400

اجرای طرح برون‌سپاری کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری در قم

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از اجرای طرح برون‌سپاری کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری برای نخستین بار در قم خبر داد.